Seminar om likestillingsutfordringer for samiske gutter og menn

Dato: 30. mai 2023 kl 09:00-15:15

Sted: Sametinget, Karasjok – Auditoriet

Mannsutvalget skal gi en helhetlig oversikt over hvilke likestillingsutfordringer gutter og menn møter gjennom livsløpet, vurdere pågående politikk og igangsatte prosesser, og foreslå tiltak som vil bidra til et likestilt samfunn. Utvalget skal elevere sin sluttrapport i form av en NOU innen 22. mars 2024.Utvalget skal ta utgangspunkt i at menn er en sammensatt gruppe og at likestillingsutfordringer henger sammen med faktorer som sosial ulikhet. Likestillingsutfordringene skal sees i lys av normer for maskulinitet og tradisjonelle kjønnsroller, der dette er relevant.

Som del av dette arbeidet, inviterer Mannsutvalget og Sametinget til et seminar om likestillingsutfordringer som rammer samiske gutter og menn. Fra Sametinget deltar sametingsråd Runar Myrnes Balto. Fra Mannsutvalget deltar utvalgsleder Claus Jervell og utvalgsmedlem Aili Keskitalo. Mannsutvalget ønsker innspill om hva som oppleves som viktige likestillingsutfordringer for samiske gutter og menn, og forslag til tiltak som kan bidra til økt likestilling.

Møtet er åpent for alle og deltakelse er gratis. Arrangementet vil bli strømmet og opptak blir gjort tilgjengelig i etterkant. Registrering via skjema nederst på denne siden.

TidTema
09:00-09:15Åpning
09:15-10:35Likestillingsutfordringer knyttet til utdanning
Kjønnsdelte utdanningsvalg: erfaringer fra Samisk videregående skole og reindriftsskole i Kautokeino
Rekruttering av menn til lærer- og barnehagelærer-utdanningene v/ Samisk Høgskole  
10:35-10:45Pause
10:45-11:30Likestillingsutfordringer i arbeidslivet
Erfaringer fra Norske Reindriftsamers Landsforbund og Bivdu 
11:30-12:15Lunsj
12:15-13:05Likestillingsutfordringer i familielivet
Samiske fedres involvering i barneoppdragelse v/Else M. Boine (tidligere forsker ved UiT – utgår)  
Erfaringer fra familievernets og barnevernets arbeid med menn v/Olaf Trosten, Nasjonalt samisk kompetansesenter (NASAK)  
Erfaringer fra skeive samer v/Garmeres    
13:05-13:45Samiske menn og vold
v/ Astrid Eriksen, Universitetet i Tromsø  
13:45-14:00Pause
14:00-14:30Likestillingsutfordringer i ulike livsfaser: dialog med Sametingets eldreråd, v/ Laila Somby Sandvik  
14:30-15:00Likestillingsutfordringer i ulike livsfaser: dialog med Noereh v/Julius Mihkkal Lindi
15:00-15:15Avslutning