Mannsutvalget

Mannsutvalget ble oppnevnt 26. august 2022, og skal levere sin sluttrapport i form av en NOU 24. april 2024.

I sluttrapporten skal utvalget gi en helhetlig oversikt over hvilke likestillingsutfordringer gutter og menn møter gjennom livsløpet, vurdere pågående politikk og igangsatte prosesser, og foreslå tiltak som vil bidra til et likestilt samfunn.

Utvalget skal ta utgangspunkt i at menn er en sammensatt gruppe og at likestillingsutfordringer henger sammen med faktorer som sosial ulikhet. Likestillingsutfordringene skal sees i lys av normer for maskulinitet og tradisjonelle
kjønnsroller, der dette er relevant.