Mannsutvalget

Mannsutvalget ble oppnevnt 26. august 2022, og leverte sin rapport i form av en NOU 24. april 2024.

Rapporten er publisert på regjeringen.no: NOU 2024:8 Likestillingens neste steg.