Gi innspill

Mannsutvalget skal utrede likestillingsutfordringer menn møter og som bidrar til utenforskap og er til hinder for et likestilt samfunn.

Utvalget tar imot innspill fra privatpersoner og organisasjoner. Du kan også ta kontakt med sekretariatet per epost: mannsutvalget@kud.dep.no

Innspill kan sendes til sekretariatsleder: kristian.landsgard@kud.dep.no.